APEL Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA WODY

W tym roku Pani mgr Monika Kuder wspólnie z uczniami klasy 2b
przypomniała nam wszystkim jak ważna i potrzebna do życia jest woda.
Uczniowie podczas apelu wcielili się w krople wody i w sposób bardzo
atrakcyjny opowiedzieli nam o tym „skarbie”.