BETLEJEMSKIE ŚWIATEŁKO POKOJU

Pierwszy raz w murach naszej szkoły zagościło Betlejemskie Światełko
Pokoju . Otrzymaliśmy je od harcerzy z 11 Grunwaldzkiej Drużyny
Harcerskiej. Druhnami w tej drużynie są Marysia i Dominika z klasy V.
Z historią oraz celami tej międzynarodowej skautowskiej i harcerskiej
akcji zapoznały nas Marysia i Dominika oraz opiekunka SU p. Maria Pluta.
Pani powiedziała, że dzięki naszemu aktywnemu udziałowi w akcjach
charytatywnych oraz współczującym sercom i pomocy potrzebującym
w pełni zasłużyliśmy na ten harcerski dar. Kto chciał , to mógł to światełko,
zapalone w Betlejem w miejscu narodzin Pana Jezusa, zabrać ze sobą
do domu .
……………………….ksap_swiatlo_pokoju

Skip to content