Zachęcamy do zapoznania się z procedurami obowiązującymi w Niepublicznej Szkole Podstawowej Akademia  Żaków oraz z wykazem instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej.

Informujemy, że na terenie szkoły funkcjonuje tzw. anonimowa skrzynka na sygnały, która ma służyć wzmocnieniu współpracy pomiędzy rodzicami, a szkołą.  sygnal@akademiazakow.eu

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Skip to content