Bezpieczniki TAURONA

28 marca 2014 r. w piątek uczniowie naszej szkoły wzięli udział
w akcji „Bezpieczniki Taurona”. Spotkanie rozpoczął ciekawy film
przedstawiający różne niebezpieczne sytuacje związane z używaniem
urządzeń elektrycznych. Uczniowie mieli okazję wymienić się swoimi
doświadczeniami np. z używaniem suszarki do włosów, kłopotami
z zepsutym kontaktem czy zabawami w pobliżu słupów wysokiego
napięcia. Na koniec w formie quizu z nagrodami zostały podsumowane
wiadomości o bezpiecznym obcowaniu z prądem elektrycznym.

Skip to content