Projekt Czas na Żaków

→ Czas na Żaków ! → Regulamin projektu → Formularz rekrutacyjny → Deklaracja → Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych → Oświadczenie realizacji równości szans i  niedyskryminacji → Oświadczenie o stopniu niepełnosprawności „CZAS NA ŻAKÓW ! „ Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Osi […]

Skip to content