30 kwietnia 2014 r. uroczyście obchodziliśmy majowe święta czyli: Święto Pracy, Święto Flagi, 223 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, oraz 10 rocznicę przyjęcia Polski do Unii Europejskiej. Najpierw ubrani na galowo zebraliśmy się w świetlicy szkolnej. Tam nasza pani od historii ciekawie opowiedziała nam o majowych świętach ilustrując wszystko pokazem multimedialnym. Ponieważ okazało się, że wielu z nas ma sporą wiedzę, dlatego opowieść przerodziła się w ciekawą dyskusję. Potem wysłuchaliśmy hymnu UE, który wykonała na pianinie Kasia z kl. III . W końcu głośno i z powagą odśpiewaliśmy „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie wzięliśmy udział w warsztatach historycznych, w czasie których wykonywaliśmy flagi Polski i Unii Europejskiej, dopasowywaliśmy charakterystyczne elementy do państw, układaliśmy puzzle, rozsypanki wyrazowe i wykonywaliśmy plakaty. Uczniowie starszych klas wzięli udział w quizach i konkursach. Była to bardzo ciekawa, interesująca lekcja historii i patriotyzmu.

Skip to content