Kółko matematyczne

Kółko matematyczne to poszerzanie i pogłębienie wiedzy matematycznej ucznia; rozwijanie zdolności poznawczych i samodzielnego, logicznego myślenia; wdrażanie dzieci do samodzielnej pracy nad zagadnieniami matematycznymi;  Praca na kółku odbywa się w oparciu o metody aktywizujące m.in.: gry i zabawy dydaktyczne. Tym razem prawdopodobieństwo 🙂

Skip to content