Zawieszenie na dwa tygodnie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej

♦ Aktualizacja wytycznych MEN, MZ, GIS dla szkół oraz zaleceń dla dyrektorów szkół ze stref żółtej i czerwonej

♦ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia br.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca br.

WHO do Młodych: „Nie jesteście niepokonani…”

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca br.

♦ Zarządzenie Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 11 marca br.

♦ Rekomendacja Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotycząca koronowirusa

Apel Głównego Inspektora Sanitarnego
w związku z występowaniem koronawirusa w Polsce z 5 marca 2020 roku

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Rekomendujemy unikanie uczestniczenia w imprezach masowych oraz zaniechania podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem.

Koronawirus jest podatny na rozpuszczalniki lipidów, co oznacza, że dokładne, co najmniej 30 sekundowe mycie rąk wodą ze zwykłym mydłem lub detergentem, jest kluczowe, by ograniczyć rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, zachęcamy do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami.

Apelujemy o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.plgov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590.

Prosimy o otoczenie szczególną opieką osób starszych i innych osób o obniżonej odporności. W szczególności chodzi o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych, a także po prostu rozmowę.

Służby sanitarne i opieka zdrowotna pracują całą dobę i dokładają wszelkich starań, żeby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne w Polsce.

Apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych i profesjonalistów medycznych.

 

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania: gisZnalezione obrazy dla zapytania: tutaj gif

 

♦ DECYZJE PODJĘTE PRZEZ  PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ PANA JAROSŁAWA KLIMASZEWSKIEGO Z DNIA 10 marca 2020r.

Drodzy bielszczanie,

przed chwilą odbyło się posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone epidemii koronawirusa. Nie ma na razie żadnego potwierdzonego przypadku zarażania wirusem w naszym mieście, ale chcę podjąć wszelkie możliwe działania o charakterze profilaktycznym:

 odwołujemy wszystkie zebrania sprawozdawczo-wyborcze Rad Osiedli, które miały odbyć się w najbliższym czasie,
 zawieszamy działalność Bielskiego Centrum Kultury, Teatru Polskiego oraz Teatru Lalek „Banialuka”,
 nie odbędą się planowane na najbliższy czas imprezy w placówkach Miejskiego Domu Kultury oraz w Książnicy Beskidzkiej i wszystkich jej filiach. W Książnicy i jej filiach zostają zamknięte czytelnie,
 od czwartku zawieszają działalność funkcjonujące na terenie miasta kluby seniora,
 odwołane zostają duże spotkania, w tym te poświęcone ewentualnej budowie w Bielsku-Białej instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych,
 wprowadzamy całkowity zakaz odwiedzin w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim oraz w Domach Pomocy Społecznej.

Proszę także dyrektorów szkół oraz prywatnych organizatorów przedsięwzięć społecznych, kulturalnych i sportowych o – w miarę możliwości – przełożenie ich na inny termin.

? Będę Was na bieżąco informował. I pamiętajcie – podejmujemy środki ostrożności, dzięki którym możemy uniknąć rozprzestrzeniania się COVID-19.

 

♦ INFORMACJA DYREKCJI NSP AŻ  z dnia 24 marca 2020r.

Szanowni Rodzice,

Mając na uwadze tylko i wyłącznie dobro nasze wspólne do odwołania wprowadzamy wzmożone środki ostrożności dotyczące rozprzestrzeniania się i zachorowań na koronawirusa. Główny Inspektorat sanitarny informuje: Jeśli byliście Państwo za granicą w ciągu ostatnich 14 dni lub zaobserwowaliście u siebie:

1)  objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:
bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) nie zaobserwowaliście u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierzcie temperaturę ciała oraz zwracajcie uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Niezbędne jest także to o czym mówimy na każdym kroku dzieciom, przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Często myj ręce
Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania
Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

Zachowaj bezpieczną odległość
Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.
Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

Jeżeli mowa o uczniach Akademii Żaków proszę aby bezwzględnie przestrzegać wytycznych GIS oraz:
-nie przyprowadzać do szkoły dzieci przeziębionych
-nie przyprowadzać do szkoły dzieci z katarem
-nie przyprowadzać do szkoły dzieci ze stanem podgorączkowym
-nie przyprowadzać do szkoły dzieci niedoleczonych
-po chorobie przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i możności uczestniczenia w zajęciach.

Szanowni Państwo proszę liczyć się z tym, iż nauczyciel dyżurujący lub wychowawca nie przyjmą dziecka danego dnia pod opiekę jeżeli stan zdrowia dziecka będzie wskazywał na przeziębienie, gdyż dobro wspólne jest dla nas priorytetem w obecnej sytuacji. Poza tym proszę zdać sobie sprawę, że organizm osłabiony jest dużo bardziej podatny na” łapanie” wirusów, niż organizm zdrowy. Mam nadzieję, że jeżeli wszyscy będziemy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa unikniemy zachorowania i uda nam się przetrzymać w zdrowiu ten trudny czas. Ze strony szkoły zapewniamy, iż jeszcze bardziej i częściej niż do chwili obecnej dbać będziemy o dezynfekcję urządzeń, z których wszyscy korzystamy. W każdej klasie również od jutra znajdą się płyny do dezynfekcji rąk .Wierzę, że ze zrozumieniem przyjmiecie Państwo wprowadzenie tych środków ostrożności.

Katarzyna Wójcik

Dyrektor

Skip to content