Podziękowania dla Pana Grzegorza Żukowskiego

Dziękujemy Panu Grzegorzowi Żukowskiemu,
który ułożył chodniczek z kostki wokół naszych ogrodowych szachów. 😍♟
Dzięki niemu lepiej jest nam z nich korzystać.♟♟♟♟♟♟♟♟♟
Skip to content