PROJEKT KLASY 6

Projekt 'Let’s read in English’. Uczniowie klasy 6 zaprezentowali
na zajęciach wybrane przez siebie książki. Każdy opowiedział
o przeczytanej po angielsku książce, a pozostali uczniowie mogli zadawać
pytania. Czytanie w języku obcym to nie tylko metoda na poszerzanie
słownictwa, ale jest to również przyjemny sposób spędzania czasu
z językiem angielskim 🙂

Skip to content