Świetlica szkolna jest miejscem, w którym spotykają się zarówno młodsi,
jak i starsi uczniowie naszej szkoły. Tutaj każdy uczeń ma możliwość
odrobienia lekcji, rozwijania własnych zainteresowań i talentów,inicjowania
zabaw własnego pomysłu, a przede wszystkim poszerzania kontaktów
z innymi dziećmi. Podczas sprzyjającej pogody organizujemy gry i zabawy
w szkolnym ogrodzie.
Główne założenia świetlicy szkolnej;
CZAS WOLNY.
Zagwarantowanie możliwości aktywnego i kulturalnego spędzenia czasu
wolnego.
♦ SZCZYPTA INSPIRACJI.
Rozwijanie pasji oraz pogłębianie zainteresowań uczniów.
♦ Z KULTURĄ NA CO DZIEŃ I OD ŚWIĘTA.
Kształtowanie u uczniów nawyków kulturalnego zachowania
się w codziennych sytuacjach.
♦ Z NAUKĄ ZA PAN BRAT.
Organizowanie zajęć utrwalających wiadomości zdobyte w szkole.
Pomoc w odrabianiu zadań domowych.
Praca opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o:
♦ Program Pracy Świetlicy,
♦ Rozkłady Materiału Nauczycieli na poszczególne miesiące wg harmonogramu
♦ Opracowany jest również kalendarz imprez świetlicowych,
cykliczne tematy na dany rok szkolny,
♦ Regulamin świetlicy,
♦ Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy.

ŚWIETLICA OTWARTA JEST:
Poniedziałek
7:00 – 7:45 oraz 11:25 – 17:00
Wtorek
7:00 – 7:45 oraz 11:25 – 17:00
Środa
7:00 – 7:45 oraz 11:25 – 17:00
Czwartek
7:00 – 7:45 oraz 11:25 – 17:00
Piątek
7:00 – 7:45 oraz 11:25 – 17:00

Skip to content