w 5a na matematyce

Powtarzając dzielenie ułamków dziesiętnych uczniowie ustawiali się po zadania w kolejce, miły widok. 🎯Rozwiązywaniu zadań towarzyszyło odkrywanie hasła: Do sukcesu nie ma windy, trzeba chodzić po schodach 🙂

Skip to content