Wycieczka do Raciborza

27 maja 2014 r. klasy III, IV i V wzięły udział w wycieczce przedmiotowej do Raciborza.
Jej celem było poznanie gotyckich, renesansowych i barokowych zabytków tego miasta.
Zwiedziliśmy gotyckie kościoły. W muzeum regionalnym podziwialiśmy zbiory rzeźby,
malarstwa, rzemiosła. Zapoznaliśmy się z historią książki. Widzieliśmy celtycki piec
do wypalania ceramiki oraz wyroby z cyny. Z przerażeniem obejrzeliśmy wystawę dawnych
narzędzi dentystycznych. Niektóre z nich wyglądały jak narzędzia tortur. Następnie
na rynku zobaczyliśmy wotywną kolumnę Maryjną. W pięknie odrestaurowanym zamku
strzelaliśmy z łuku, zakuwali w dyby, ubierali części zbroi rycerskiej. Podziwialiśmy okazy
flory i fauny, a także ząb mamuta. Jednak największe wrażenie zrobiła na nas oglądana
w muzeum regionalnym wspaniale zachowana mumia młodej dziewczyny, kartonaż,
sarkofagi i naczynia kanopskie.
Bardzo lubimy takie lekcje w terenie.