KAMERALNY CHARAKTER SZKOŁY

sprawia, że każdy uczeń czuje się tu bezpiecznie i komfortowo. Dbamy o miłą atmosferę i przyjazne kontakty między nauczycielami, uczniami i ich rodzicami. Budujemy więzi w trakcie codziennej pracy, a także poprzez
organizowanie licznych spotkań i imprez okolicznościowych.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO KAŻDEGO UCZNIA

W każdym młodym człowieku staramy się odnaleźć jego unikatowy potencjał, zdolności i predyspozycje tak, aby zapewnić mu optymalne warunki dla rozwoju intelektualnego i emocjonalnego.

NAUKA DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO

Od klasy pierwszej dajemy możliwość nauki drugiego języka obcego do wyboru: j.hiszpański / j.niemiecki.

NIEWIELKA LICZEBNOŚĆ KLAS

to jedna z głównych zalet szkoły. Małe zespoły mogą efektywniej pracować w czasie lekcji, a nauczyciele są w stanie zapewnić indywidualne podejście do edukacji każdego ucznia. Uważnie analizując osiągnięcia uczniów, mogą szybko reagować, jeśli pojawiają się tematy sprawiające uczniowi trudności.

BOGATY PAKIET ZAJĘĆ DODATKOWYCH

Zapewniamy wiele ciekawych zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania uczniów, inspirujących do twórczego działania oraz realizowania swoich pomysłów.

ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE INDYWIDUALNY ROZWÓJ UCZNIA

Realizujemy programy dla uczniów zdolnych, przygotowujące do konkursów i olimpiad oraz programy wspierające dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

WYSOKI POZIOM NAUCZANIA

Dzięki systematycznej kontroli wewnątrzszkolnej oraz stosowaniu rzetelnego systemu oceniania Nauczycieli i Uczniów utrzymujemy wysoki poziom prowadzonych zajęć.

NAJLEPSZA KADRA

Zespół tworzą, wykształceni nauczyciele z najlepszymi kwalifikacjami, o wysokiej kulturze osobistej, którzy pracują z pasją i mają pomysł na nowoczesną edukację.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Pragniemy, aby Rodzice brali czynny udział w życiu naszej szkoły, aby współdziałali i współuczestniczyli w edukacji i wychowaniu dzieci. Dobre relacje z Rodzicami są fundamentem dla stworzenia warunków harmonijnego rozwoju naszych Uczniów.

ROZSZERZONA SIATKA GODZIN

z języka angielskiego i edukacji wczesnoszkolnej, lekcje z Native Speakerem.

ZAANGAŻOWANIE SZKOŁY W INICJATYWY LOKALNE

udział uczniów w akcji na rzecz opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi „Pola Nadziei” organizacja happeningów, kiermaszy i akcji charytatywnych dla domu dziecka i szpitala pediatrycznego w Bielsku-Białej.

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH I PROGRAMACH UZUPEŁNIAJĄCYCH PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ

m.in: cykliczne spotkania filmowe, internetowy teatr dla szkół, warsztaty w Muzeum Sułkowskich.

DOSKONAŁE WARUNKI LOKALOWE

Szkoła mieści się w budynku o powierzchni 700m2. Klasy spełniają najwyższe standardy. Nowocześnie urządzone i bezpieczne pomieszczenia tj: klasy multimedialne, sale do zajęć ruchowych,świetlica, pokój specjalistów, przestronna jadalnia, sala gimnastyczna. Całość dopełnia piękny duży ogród wraz z nowoczesnym placem zabaw dla dzieci.

Skip to content