Opłata stała

Opłata stała w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 740 zł, płatne przez 11 miesięcy (od września do lipca). Za miesiąc sierpień opłata wynosi 370zł

Zapisy w czasie nauczania zdalnego.

Szanowni Państwo,

Pomimo częściowego zamknięcia placówki, szkoła prowadzi rekrutację uczniów na rok szkolny 2021 / 2022. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny.

Dyrektor: 661 160 091

Wicedyrektor: 791 730 962 

Wpisowe

Oprócz opłaty stałej należy uiścić jednorazową opłatę wpisową , która w roku szkolnym 2021/2022  wynosi 790zł.