Opłata stała

Opłata stała w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 740 zł, płatne przez 11 miesięcy (od września do lipca). Za miesiąc sierpień opłata wynosi 370zł

Wpisowe

Oprócz opłaty stałej należy uiścić jednorazową opłatę wpisową , która w roku szkolnym 2019/2020  wynosi 700zł.