Opłata stała

Opłata stała w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 790 zł, płatne przez 11 miesięcy (od września do lipca). Za miesiąc sierpień opłata wynosi 395zł

Zapisy w czasie reżimu sanitarnego

Szanowni Państwo,

Pomimo częściowego zamknięcia placówki, szkoła prowadzi rekrutację uczniów na rok szkolny 2021 / 2022 i 2022/2023. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny.

Dyrektor: 661 160 091

Wicedyrektor: 791 730 962 

Wpisowe

Oprócz opłaty stałej należy uiścić jednorazową opłatę wpisową , która w roku szkolnym 2021/2022  wynosi 790zł.