BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE

W trosce o bezpieczeństwo swoich uczniów „Akademia Żaków”,
jak co roku zaprosiła do szkoły przedstawicieli Straży Miejskiej.
Goście przeprowadzili z dziećmi wszystkich klas pogadankę oraz
praktyczne ćwiczenia bezpiecznego zachowania się na ulicy.
Na zajęciach edukacyjnych uczniowie zwiększyli swoją świadomość
o zagrożeniach na jakie są narażeni na ulicach.

Skip to content