Cykl zajęć „Z KULTURĄ ZA PAN BRAT” rusza!!!

Od stycznia w naszej szkole rozpoczynamy przygodę z kulturą i historią krajów angielskiego obszaru językowego.

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z charakterystycznymi budowlami, symbolami i związana z nimi historia. Poprzez kreatywne i samodzielne wykonanie poszczególnych symboli nabyta wiedza na długo pozostanie w głowach dzieci.

Przedmiotem zajęć będą między innymi: Big Ben, the Statue of Liberty, White House, Buckingham Palace i inne.

 

Cele ogólne programu:

– zapoznanie uczniów z kulturą oraz ważniejszymi wydarzeniami historycznymi głównie       Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych;

– rozwijanie sprawności mówienia, czytania, pisania oraz rozumienia ze słuchu;

– rozwijanie w uczniach tolerancji, otwartości i ciekawości wobec innych kultur;

– rozwijanie umiejętności współpracy z innymi uczniami.

– przygotowanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego

– rozwijanie poczucia własnej wartości i wiary w możliwości

– zapewnienie uczniom dostępu do materiałów autentycznych

– zapewnienie maksimum kontaktu z językiem obcym

Skip to content