Język HTML

Uczniowie klasy ósmej stają się ekspertami od tworzenia stron w języku HTML. Przy okazji zdobywania nowych umiejętności uczniowie wykorzystują swoją wiedzę, dzielą się wiedzą między sobą oraz korzystają z szerokich zasobów wiedzy znalezionej w Internecie. Warto sobie przypomnieć, że Internet oferuje wiele możliwości poszerzenia naszych horyzontów. Internet i nowe technologie są naszymi sprzymierzeńcami.

Skip to content