KOLEŻANKO, KOLEGO…

Uczniowie klasy II a po raz drugi odwiedzili Zamek Sułkowskich.Tym
razem dzieci brały udział w warsztatach zatytułowanych
„Koleżanko,kolego poznaj herb miasta swego”. Ciekawe opowiadanie
Pani Przewodnik o historii miast Bielska i Białej ich późniejszym
połączeniu, symbolice herbu, wzbudziły u  uczniów wielką ciekawość.
Dekorowanie ceramicznych kafli z wizerunkiem herbu miasta było
twórczym uwieńczeniem zdobytych wiadomości.

Skip to content