Majowe święta

30 kwietnia 2014 r. uroczyście obchodziliśmy majowe święta czyli:
Święto Pracy, Święto Flagi, 223 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
oraz 10 rocznicę przyjęcia Polski do Unii Europejskiej.
Najpierw ubrani na galowo zebraliśmy się w świetlicy szkolnej.
Tam nasza pani od historii ciekawie opowiedziała nam o majowych
świętach ilustrując wszystko pokazem multimedialnym. Ponieważ
okazało się, że wielu z nas ma sporą wiedzę, dlatego opowieść
przerodziła się w ciekawą dyskusję. Potem wysłuchaliśmy hymnu UE,
który wykonała na pianinie Kasia z kl. III .
W końcu głośno i z powagą odśpiewaliśmy „Mazurka Dąbrowskiego”.
Następnie wzięliśmy udział w warsztatach historycznych, w czasie których
wykonywaliśmy flagi Polski i Unii Europejskiej, dopasowywaliśmy
charakterystyczne elementy do państw, układaliśmy puzzle, rozsypanki
wyrazowe i wykonywaliśmy plakaty. Uczniowie starszych klas wzięli
udział w quizach i konkursach.
Była to bardzo ciekawa, interesująca lekcja historii i patriotyzmu.

Skip to content