Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.
Święto to zostało ogłoszone przez UNESCO w 1999 roku w celu zwrócenia
uwagi społeczności międzynarodowej na konieczność ochrony
różnorodności językowej świata, a także promocji wielojęzyczności.
Akademia Żaków również włączyła się w obchody tego ważnego Dnia.
Klasa IV b wraz z chórem szkolnym przygotowała uroczysty apel.
Uczniowie mówili, czym dla nas- Polaków- jest język ojczysty, opowiadali
o jego pochodzeniu, trudnych chwilach związanych z historią naszej
Ojczyzny oraz zabawiali zebranych żartami językowymi, których w języku
polskim nie brakuje. Te ostatnie były zarówno wyśpiewywane przez chór,
jak i recytowane.
Dzięki zaangażowaniu rodziców uczniów klasy IV b występujący byli ubrani
w koszulki z napisami przedstawiającymi często popełniane błędy językowe.
Po apelu te elementy stroju  stały się częścią wystawki  edukacyjnej
umieszczonej w przewiązce obok świetlicy szkolnej.  
Akademia Żaków w takiej formie włączyła się w  organizowany od 21 lutego
do  21 marca przez Wydziału Polonistyki UJ Miesiąc Języka Ojczystego.