Olimpus

9 stycznia 2013

uczennice klasy 4 wzięły udział w zimowej sesji konkursów przedmiotowych „Olimpus”. Dziewczynki pisały test z języka angielskiego.

Konkurs składał się z 30 pytań wielokrotnego wyboru podzielonych na 4 części:

pierwsza cześć obejmowała krótki tekst dostosowany do znajomości języka na poziomie klasy 4, do którego były pytania;

druga część obejmowała zagadnienia związane z komunikacją- podstawowe zwroty używane w życiu codziennym, poprawne reagowanie na zadawane pytania;

trzecia część to słownictwo na poziomie 4 klasy;

czwarta część gramatyczna zawierała podstawowe struktury gramatyczne, które powinny być znane uczniom na tym poziomie nauki języka angielskiego w szkole.

 

Wiktorie uporały się z konkursem jeszcze przed końcem regulaminowego czasu, który wynosił 55min, z dużą dokładnością i precyzją wypełniły karty odpowiedzi, które zostały wysłane do sprawdzenia.

Teraz już tylko czekamy na wyniki, które powinniśmy otrzymać do 7.03.2013 !!!

Więcej informacji na stronie internetowej konkursu www.olimpus.edu.pl

Skip to content