PIERWSZA POMOC

Uczniowie klasy IIIa każdego roku ćwiczą umiejętność udzielania
pierwszej pomocy poszkodowanym w nieszczęśliwych zdarzeniach.
W tym roku szkolnym, pod kierunkiem mgr Alicji Fodczuk uczniowie
przypomnieli sobie o wszystkich zasadach udzielania pierwszej
pomocy ofiarom tych zdarzeń. Dotyczyły one umiejętnego
informowania służb ratowniczych,zachowania się na miejscu wypadku
oraz udzielenia bezpośredniej pomocy ofiarom.

 

Skip to content