Plan pracy świetlicy szkolnej Rok szkolny 2017/2018

Kwiecień

Tydzień 1
„Prima Aprilis” – wyjaśnienie etymologii zwrotu. Prace plastyczne
na temat najśmieszniejszej sytuacji oraz krótkie opowiadanie
na ich temat.
Tydzień 2
„Moja przygoda z książką” – czy warto czytać, jeśli tak, to dlaczego.
Moja ilustracja do ulubionej książki.
Tydzień 3
„Beskidy, moje góry” – w fotografii i opowiadaniu (np. o lokalnych
rozbójnikach, itp.).
Tydzień 4
„Beskidy, moje góry” – malowanie prac plastycznych dowolną
techniką pod wyżej wymienionym tematem.

 
Zajęcia prowadzone przez cały miesiąc:                                                                      
– gry i zabawy inicjowane przez dzieci,                                                                                   
– pamiętamy o naszych jubilatach,                                                                                      
– zajęcia rekreacyjno-sportowe na sali gimnastycznej oraz w ogródku
szkolnym,         
– pomoc w nauce i zadaniach domowych,                                                                    
– wspólne czytanie.
 

                     

Skip to content