PRÓBNA EWAKUACJA PRZECIWPOŻAROWA

16W dniu 07.10.2015 roku , o godzinie 11.00 została
przeprowadzona w naszej szkole próbna ewakuacja przeciwpożarowa.
Po usłyszeniu trzech długich dzwonków każdy nauczyciel, który był
w klasie z dziećmi, zarządził ewakuację. Przeliczeni uczniowie ustawili
się parami przy drzwiach, następnie bez paniki zostali poprowadzeni,
zgodnie z planem ewakuacji szkoły,do dwóch wyjść ewakuacyjnych.
Brać szkolna udała się na miejsce zbiórki – do szkolnego ogrodu.
Po niespełna dwóch minutach, nauczyciele złożyli dyrektorowi szkoły
meldunek o stanie liczebnym każdej klasy.
Po chwili wszyscy w ustalonej kolejności udali
się do budynku szkolnego, a potem rozeszli się do swoich sal lekcyjnych.
Próbna ewakuacja przeciwpożarowa przebiegła bardzo sprawnie,
młodzież wykazała się opanowaniem i spokojem.

Skip to content