SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Pod koniec września po przeprowadzonej kampanii wyborczej
wybraliśmy Samorząd Szkolny. W wyborach brali udział uczniowie klas
IV, V i VI. Wybory miały charakter demokratyczny,czyli były wolne, równe,
bezpośrednie i tajne. 
Przewodniczącą została Oliwia Furgała z klasy V
a, jej zastępcą  Dominika Ziora z klasy VI a,
skarbnikiem Marcin Sztekliński  z klasy Va, 
a sekretarzem i organizatorem imprez Maria Kopietz z klasy VI a. 
Członkami Samorządu są też  Karolina Solowska z klasy V oraz Paulina
Solowska i Oliwia Pazio z klasy IV a.
Życzymy im skutecznego działania na rzecz wszystkich uczniów.

Skip to content