Uśmiech dla seniorów

W dniach 1-14 maja 2020r. Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Akademia Żaków” w Bielsku-Białej zorganizowała akcję „Kartka dla Mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Pogórzu”. Zadaniem uczniów było stworzenie dowolną techniką kartki/rysunku ze słowami wsparcia, życzeniami i pozdrowieniami dla podopiecznych Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Pogórzu. Pomysł ten zrodził się z potrzeby serc oraz empatii w czasie pandemii koronawirusa. Uczniowie licznie wzięli udział w inicjatywie, wykazując się swoją pomysłowością, życzliwością i kreatywnością. W akcję włączyli się również: Rodzice uczniów, Dyrekcja „Akademii Żaków”, wychowawcy oraz zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wszystkie prace zostały wydrukowane, włożone do kopert i dostarczone do Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Pogórzu.
#wsparcie #pomoc #empatia #życzliwość