Utrwalamy wiadomości i umiejętności z pierwszej pomocy

Klasa 1b, 2, 3, 5a i 5b dołączyły do uczniów, którzy mogą się nazwać małymi ratownikami. Powtórzyliśmy jak wzywać służby ratunkowe, jakie numery wybrać, jak sprawdzić czy ktoś oddycha a także rozmawialiśmy dlaczego w warto pomagać.

Skip to content