W ŚWIECIE PISMA wczoraj i dziś

W dniu 17 maja klasy IIa i IIIa udały się w niezwykłą podróż do świata
pisma. Uczniowie mieli okazję poznać historię i ewolucję pisma począwszy
od malowideł naskalnych poprzez hieroglify egipskie, pismo klinowe
i fenickie. Dzieci zakończyły swoją wędrówkę na przygotowaniu dokumentu
na wzór średniowiecznego pergaminu opieczętowanego lakową pieczęcią.

 

Skip to content