WYCIECZKA KLASY 4 DO RACIBORZA

Pojechaliśmy powtórzyć wiadomości o archeologii i starożytnym Egipcie
oraz przygotować się do lekcji o gotyku i baroku w klasie 5.
Cóż więc widzieliśmy ? świetnie zachowaną mumię młodej kobiety,
kartonaż, sarkofag, naczynia kanopskie, amulety, stanowisko
archeologiczne wraz z odkrytymi naczyniami, figurkami, narzędziami
kamiennymi, cmentarzysko z urnami, trzy gotyckie kościoły pięknie
odrestaurowany zamek książąt raciborskich z bardzo ciekawymi
wystawami .Tu mogliśmy strzelać z łuku, zakuć się w dyby i posiedzieć
w celi więziennej oraz zachwycać się przepiękną kaplicą gotycką.
Na rynku widzieliśmy barokową kolumnę wotywną. A poza tym zjedliśmy
pyszną pizzę, spacerowaliśmy nad Odrą, dopisywały nam humory i pogoda.
Zachęcamy wszystkich by wybrali się do Raciborza.

Skip to content