ZAKOŃCZENIE ROKU

 28 czerwca 2013

Zakończył się pierwszy rok nauki, upłynął on, zarówno dzieciom jak i nauczycielom, na wytężonej pracy. Praca ta zaowocowała sukcesami, gdyż wielu uczniów, zostało laureatami ogólnopolskich konkursów przedmiotowych. Nagrody książkowe i dyplomy zostały wręczone zwycięscom na uroczystym spotkaniu z rodzicami. Kolejnym sukcesem jest to, iż wszyscy uczniowie z klasy IV uzyskali średnią ocen powyżej 4,75 i otrzymali świadectwa z wyróżnieniem.

W tym dniu nie zapomniano o  Rodzicach, którzy szczególnie zaangażowali się w pracę na rzecz szkoły, otrzymali oni imienne podziękowania. Na zakończenie spotkania wszyscy udali się do swoich  klas, gdzie nauczyciele życzyli swym podopiecznym i ich Rodzicom wspaniałego, bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji.