ZBIERAMY MAKULATURĘ – RATUJEMY KONIE !!

Uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do akcji Klubu Gaja i zmobilizowali rodziców, dziadków, a nawet znajomych do zbierania makulatury. Akcja ta ma dwojaki wymiar, po pierwsze pozwala odzyskać i ponownie wykorzystać papier, co jest przejawem troski o najbliższe środowisko, a po drugie pieniądze uzyskane ze sprzedaży makulatury zostaną wpłacone na konto Klubu Gaja z dopiskiem „Zbieraj makulaturę – ratuj konie” i tym samym pomogą uratować kolejne zwierzę od śmierci. Wspólnym wysiłkiem zebraliśmy dużo makulatury!!!

Na pewno powtórzymy taką akcję.

Skip to content